Beredskabsplan

Sker der en alvorlig ulykke på arbejdspladsen, skal den tilskadekomne have hjælp hurtigst muligt. På siden her kan du få et hurtigt overblik over hvordan du skal forholde dig og samtidigt, her fra siden, komme direkte i kontakt med POLITI (114), ALARMCENTRALEN (112) eller KONTORET.


Følg disse steps:

1) Stands ulykken
2) Hjælp den tilskadekomne (yd førstehjælp)
3) Tilkald hjælp (brug eventuelt opkaldsknapper nedenfor)
4) Oplys Navn, Telefonnummer, Adresse samt hvad der er sket
5) Sørg for at der er nogen, der tager imod den tilkaldte hjælp
6) Marker eller afspær ulykkestedet, så andre ikke kommer til skade
7) Når situationen tillader det, så brug vores ANMELD ULYKKE funktion her, så vi kan lære af situationen